landgoederenzone ijssel & berkel

Website wordt geladen...
INTRODUCTIE LANDGOEDERENZONE WERKATELIER KAART HANDREIKINGEN
INTRODUCTIE

Het landschap van de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen heeft zijn huidige voorkomen in belangrijke mate te danken aan de wijze waarop landgoedeigenaren  hun bezittingen hebben beheerd en vormgegeven. Het gebied wordt gekenmerkt door een groot aantal  kastelen, buitenplaatsen en landgoederen, waaronder Ampsen, Verwolde, Hackfort, Vorden, Enghuizen, De Poll, Voorstonden, Keppel, Ruurlo en ‘t Waliën. De buitenplaatsen en landgoederen zijn in grote mate bepalend geweest voor de ontwikkeling van het cultuurlandschap.

Het bovengemeentelijke project “Landgoederenlandschap langs IJssel en Berkel” is een gezamenlijk initiatief van Gelders Genootschap (contactpersoon) als Vereniging van Gelderse Gemeenten en de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. Het project is mogelijk gemaakt dankzij een financiële ondersteuning van Provincie Gelderland. Op deze website vindt u resultaten van dit project, waaronder de in kaart gebrachte buitenplaatsen en landgoederen, maar ook de verslagen van werkateliers waarbij overheden, eigenaren en deskundigen bij elkaar kwamen om te praten over de toekomst van dit bijzondere gebied.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland i.h.k.v. Robuuste Investeringsimpuls. Meer informatie bij dr. Elyze Storms-Smeets: e.storms@geldersgenootschap.nl of 026-4421742

 

 

LANDGOEDERENZONE

‘Terugkijken is vooruitzien,’ schreef jonkheer Henri van der Wyck in zijn welbekende publicatie De Nederlandse Buitenplaats uit 1983. Om de historische buitenplaatsen en landgoederen beter te plaatsen in ‘monumentaal-landschappelijk, milieu-technisch en cultuurhistorisch beleid’ moet eerst gedegen onderzoek worden gedaan naar deze gebieden. Ook bijzonder hoogleraar prof. dr. Yme Kuiper, Rijksuniversiteit Groningen, stelt in zijn 2012 oratie dat ‘de toekomst van de Nederlandse buitenplaatsen in het verleden [ligt]’. Dat geldt niet alleen voor individuele buitens, maar ook voor landgoederenzones.

In kader van het regionale landgoederenproject is een inventarisatie gemaakt van de bestaande en verdwenen historische buitenplaatsen en landgoederen. Terwijl in het onderzoeksgebied uitzonderlijk veel (bijna 50) complex rijksbeschermde buitenplaatsen aanwezig zijn, is dit minder dan de helft van de aanwezige bestaande buitens. In totaliteit zijn in het onderzoeksgebied zo’n 130 nog bestaande en circa 35 grotendeels verdwenen historische buitenplaatsen en landgoederen geïdentificeerd. Daarnaast zijn er nog vele jongere landgoederen onder de Natuurschoonwet gerangschikt, alsmede natuurterreinen van terreinbeherende organisaties, waarvan sommige ooit onderdeel waren van een groter historisch landgoed.

 

  Lijst van historische landgoederen en buitenplaatsen

 

WERKATELIER

Het landgoederenproject Langs IJssel en Berkel ging op 19 mei 2014 officieel van start met een bijeenkomst op Hackfort. Meer dan 80 eigenaren, overheden en deskundigen waren aanwezig. In drie groepen konden de aanwezigen discussiëren over belangrijke thema’s binnen het landgoederenlandschap. Op basis van deze gesprekken werden thema’s geselecteerd voor kleinere werkateliers, namelijk:

1. Landgoedvisies;

2. Vrijwilligers;

3. Van visie naar uitvoering;

4. Van visie naar beleid.

 

Elk atelier zal concrete input leveren voor producten zoals een handreiking voor het opstellen van een landgoedvisie.

 

 Lees het verslag van de startbijeenkomst

 Lees het verslag van de Kroonjuwelen van Bronckhorst

 Bekijk de posters landgoederen